โรคถุงน้ำรังไข่มีอยู่หลายชนิด มีชนิดถุงน้ำธรรมดาที่ไม่เป็นอันตราย แล้วถุงน้ำชนิดอันตรายอย่างมะเร็ง เป็นโรคที่ผู้หญิงสามารถเป็นได้ในทุกช่วงอายุ อาชีพนักแสดงหนังxxก็เสี่ยง ต้องหมั่นตรวจสังเกตตัวเองและเข้ารับการรักษาได้ทัน ข้อดีอีกอย่างคือนักแสดงหนังxxจะมีการตรวจร่างกายที่บ่อยกว่าคนทั่วไปให้ทำให้รักษาได้ทัน ปกติถุงน้ำในรังไข่มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด มีถุงน้ำธรรมดาที่ไม่ใช่โรคถุงน้ำรังไข่จะเกิดขึ้นตามปกติเหมือนกับรอบเดือน กลไกการเกิดถุงน้ำปกติก็คือฮอร์โมนจะไปกระตุ้นรังไข่เพื่อให้เกิดการตกไข่และรอการปฏิสนธิ ส่วนถุงน้ำรังไข่อีกประเภทหนึ่งก็คือถุงน้ำที่เกิดจากความผิดปกติจัดเป็นโรคถุงน้ำรังไข่มีแบบชนิดที่เป็นเนื้อมะเร็งและแบบที่ไม่ใช่เนื้อมะเร็ง

ลักษณะของถุงน้ำรังไข่ที่ผิดปกติ
จะขึ้นอยู่กับชนิดของถุงน้ำรังไข่ โดยส่วนมากแล้วจะมีลักษณะของรังไข่ที่ขยายขึ้นหรือจะมีอาการผิดปกติบางชนิดซึ่งทำให้เกิดการบิดเกลียวของปีกมดลูกมีภาวะแทรกซ้อนจากถุงน้ำรังไข่ สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อขยับตัวแรงหรือออกกำลังกายอย่างหักโหม กระแทกจากการถ่ายทำหนังxx
โรคถุงน้ำรังไข่มีหลายชนิด
จะต้องได้รับการตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และดูความผิดปกติว่าจัดอยู่ในชนิดไหน การตรวจดูภายในรังไข่ว่าเป็นน้ำใสๆหรือมีก้อนเนื้อรวม อยู่ด้วยหากเป็นน้ำใสๆ จะไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้ามีก้อนเนื้อรวมอยู่ด้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งได้ ลักษณะของน้ำภายในรังไข่สามารถจำแนกชนิดโรคได้ จะมีทั้งน้ำเหลวใสและน้ำที่มีลักษณะเป็นวุ้น หรือน้ำที่มีลักษณะหนืดเป็นต้น และจำแนกได้ว่าเป็นถุงน้ำลักษณะของเยื่อบุผิวหรือถุงน้ำของลักษณะช็อกโกแลตซีส ขึ้นอยู่กับเซลล์ของตัวถุงน้ำที่เกิดขึ้น หากเป็นถุงน้ำที่โปร่งใสไม่มีผนังกั้นจะไม่ใช่มะเร็งอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากมีผนังกันเล็กน้อยภายในถุงมีน้ำในลักษณะหนืดแต่ไม่มีก้อนเนื้อก็อาจยังไม่ใช่มะเร็ง หากมีก้อนเนื้อปนอยู่ด้วยก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเป็นมะเร็ง ถึงแม้คุณไม่ได้เป็นนักแสดงหนังxxก็ต้องตรวจร่างกายเป็นประจำ

อาการของโรคถุงน้ำรังไข่
ขึ้นอยู่กับชนิดของถุงน้ำที่เกิดขึ้นใน บางรายอาจจะไม่มีอาการแต่ในบางรายมีอาการเล็กน้อยและบางรายสามารถคำเจอก้อนที่หน้าท้องขนาดของก้อนก็จะใหญ่ประมาณลูกส้มโอ หรือในบางรายมีปัญหาเรื่องประจำเดือนที่มาผิดปกติจากการที่ไข่ไม่ตก เช่นประจำเดือนมากระปิดกระปอยหรือในบางรายอ้วนขึ้น ท้องอืด แน่นท้อง มีสิว รวมถึงมีตัวก้อนด้วย

สาเหตุของการเกิดโรค
เกิดมาจากการทำงานผิดปกติของรังไข่เองอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งรังไข่มีการพัฒนา จนกลายเป็นถุงน้ำรังไข่หรือ เนื้อผิวปกติมีการยุบตัวเข้าไป จึงทำให้เกิดเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่หรือที่เรียกว่าช็อกโกแลตซีสต์