ในปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก เช่น การแต่งกาย หรือแม้แต่รสนิยมการดูหนังโป๊เกาหลี บางคนก็เปิดใจให้หนังโป๊เกาหลีมากขึ้น และการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาพบว่าเด็กไทยมีอัตราการบริโภคอาหาร Junk food หรือที่เรียกกันว่าอาหารขยะ เพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพต่างๆ ตามมา ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ

การใช้ชีวิตของคนในสังคมเมืองที่ต้องแข่งกับเวลาทำให้อาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟูดเป็นที่นิยมกันอย่างมาก  เรียกได้ว่าไปทางไหนก็เจออาหารแบบนี้จำหน่ายอยู่ทุกที่ บางทีดูหนังโป๊เกาหลีเสร็จก็สั่งอาหารง่ายๆมากิน ที่น่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต หรือที่เรียกว่า วัยกำลังกิน กำลังนอน ควรที่จะได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่  กลายเป็นว่าต้องมาบริโภคอาหารขยะแทนเพราะหาซื้อได้ง่าย รสชาติดี บรรจุกล่องสวยงามและเป็นที่นิยมของคนเกือบจะทุกวัยก็ว่าได้ บางครั้งในหนังโป๊เกาหลีก็มีการกินอาหารแบบนี้ด้วย อาหารขยะเหล่านี้มีไขมัน น้ำตาล แป้ง และให้พลังงานเพียงอย่างเดียว เกินความต้องการของร่างกายและยังเป็นสาเหตุของโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุให้เด็กขาดสารอาหารโดยเฉพาะแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พบว่า กลุ่มตลาดขนมขบเคี้ยวได้ลงทุนทุ่มงบประมาณทางการตลาดเป็นจำนวนมหาศาล  มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่นมีอายุระหว่าง 5 – 24 ปี มีอัตรการบริโภคขนมขบเคี้ยวมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ  ทำให้ยอดขายขนมขบเคี้ยวมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี

สิ่งสำคัญอีกประการคือ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วย ไม่ใช่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจเพียงอย่างเดียว ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปเน้นผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ใช้ส่วนผสมที่เป็นผักและผลไม้มากขึ้น แทนการใช้เพียงแต่น้ำตาลและแป้ง จะได้ลดความเสี่ยง ร่างกายแข็งแรงก็ดูหนังโป๊เกาหลีได้อีกนาน

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ รัฐบาลต้องหามาตรการและออกกฎหมาย ในการควบคุมสื่อไม่ให้โฆษณาอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน รวมถึงการกระตุ้นสถาบันการศึกษาให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยที่ถูกต้องแก่เยาวชนให้มากขึ้น เป็นวิธีการแกเบื้องต้นที่จะช่วยลดการบริโภคอาหารขยะให้ลดลงได้

วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนควรที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ดังนั้น ควรเริ่มที่บ้านโดยผู้ปกครองควรปลูกฝังเรื่องการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์  รวมไปถึงการสนับสนุนให้เด็กออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัย